اطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان رفسنجان

اطلاعیه شماره دو هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره دو هیأت اجرایی انتخابات هیأت نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر رفسنجان

با توجه به درخواستهای متعدد اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در شهرستان رفسنجان، بدینوسیله به اطلاع می رساند با موافقت هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات، مهلت ثبت نام داوطلبان متقاضی نامزدی در این انتخابات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1399/01/20 تمدید می گردد. متقاضیان می توانند تقاضای کتبی داوطلبی خود را به همراه مدارک لازم (مشروح در اطلاعیه شماره یک ) به هیأت اجرایی تسلیم نمایند. ضمناً امکان تحویل مدارک در دفتر نمایندگی رفسنجان نیز وجود دارد.

 

 

هیأت اجرایی انتخابات

 آخرین مطالب