اطلاعیه ساعات کار سازمان

اطلاعیه ساعات کار سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات کار سازمان در سراسر استان از روز دوشنبه مورخ 1398/12/12 تا اطلاع ثانوی ساعت 8 صبح تا 13 و پنجشنبه ها 8 تا 12 تعیین گردید. آخرین مطالب