سامانه الکترونیک ثبت پروژه

سامانه الکترونیک ثبت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع همکاران گرامی در شهر کرمان می رساند به منظور تسهیل روند ثبت پروژه و همچنین کاهش میزان مراجعه و به خصوص با توجه به شرایط موجود در جهت حفظ بهداشت عمومی، سامانه الکترونیک ثبت پروژه با توجه به مصوبه هیأت مدیره سازمان طراحی و راه اندازی شده است.

با توجه به راهنمای موجود، مهندسین معمار می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور سامانه مهندسین و با ورود به لینک زیر http://89.46.219.180:7080/login.aspx

 اقدام به ثبت پروژه نمایند.

لازم به ذکر است در حال حاضر ثبت پروژه به هر دو روش دستی با مراجعه به سازمان یا الکترونیک  انجام خواهد شد.

 

 آخرین مطالب