نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین

نتایج قرعه کشی تسهیلات بانک ایران زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با توجه به ثبت نام اعضای متقاضی دریافت تسهیلات بانکی،اولویت بندی بهمن ماه به شرح زیر اعلام می گردد:آخرین مطالب