اطلاعیه کمیسیون رفاه مربوط به ثبت نام هتل جهان مشهد

اطلاعیه کمیسیون رفاه مربوط به ثبت نام هتل جهان مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق تفاهم نامه سازمان با هتل جهان مشهد، اعضا متقاضی می توانند (روزانه حداکثر 20 خانوار) ده روز قبل از اقامت از طریق واحد رفاهی سازمان ثبت نام و از تخفیفات این هتل تا پایان اسفند ماه 1398 به شرح لیست پیوست برخوردار گردند.

 

 آخرین مطالب