اعتبار 4 ساله قبولی آزمون ورود به حرفه صلاحیت اجرا در آذرماه 1392-خرداد و آبان1393 و مرداد 1394 تا پایان سال جاری تمدید شد.

اعتبار 4 ساله قبولی آزمون ورود به حرفه صلاحیت اجرا در آذرماه 1392-خرداد و آبان1393 و مرداد 1394 تا پایان سال جاری تمدید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 🔴خبر فوری و بسیار مهم


اعتبار ۴ ساله قبولی آزمون ورود به حرفه صلاحیت اجرا، در آذرماه ۱۳۹۲، خرداد و آبان‌ماه ۱۳۹۳ و مردادماه ۱۳۹۴ تا پایان سال جاری تمدید شد.


آخرین مطالب