سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/16

سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

کمیته آموزش سازمان با همکاری کمیسیون مشورتی بانوان برگزار می­نماید:

 

سـمـیـنـار "نـکـات حـائـز اهـمـیـت در نـظـارت و طـراحـی عـمـران بـا تـأکـیـد بـر تـخـلـفـات انـتـظـامـی"

ويـژه مـهـنـدسـيـن عـمـران بـا امـتـیـاز تـمـدیـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

نـکـات حـائـز اهـمـیـت در نـظـارت و طـراحـی عـمـران بـا تـأکـیـد بـر تـخـلـفـات انـتـظـامـی

چـهـارشـنـبـه

98/11/16

15 الي 19

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مـي بـاشـد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان