برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/11/17

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/11/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها(1)

 

مکانیک

 

نظارت و طراحي

 

پایه3به2

 

08:30


پنجشنبه

98/11/17

جمعه

98/11/18

دوشنبه

98/11/28

ساعت: 16:00

2

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها(2)

 

مکانیک

نظارت و طراحی

 

پایه2به 1

 

08:30

پنجشنبه

98/11/17

 

جمعه

98/11/18

 

دوشنبه

98/11/28

ساعت: 16:00

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب