قابل توجه مهندسین بازرس گاز استان کرمان

قابل توجه مهندسین بازرس گاز استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه مهندسین بازرس گاز سازمان، خواهشمند است بیمه نامه مسئولیت گاز خود را تا تاریخ 98/11/15 به آدرس ایمیل it@kermanceo.ir و با عنوان انگلیسی (GAZ) ارسال فرمایید.(دقت فرمایید تصویر کاملا واضح باشد و تاریخ اتمام بیمه نامه خوانا باشد)آخرین مطالب