نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/10

نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

دوره "نـكـات ویـژه در طـراحـي دیـوارهـای بـرشـی بـتـنـی بـر اسـاس پـیـش­نـویـس مـبـحـث نـهـم"

 

ویـژه مـهـنـدسـیـن عـمـران

بـا امـتـیـاز تـمـدیـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عنوان دوره

تاریخ دوره

ساعت دوره

1

نـكات ویـژه در طـراحـي دیـوارهـای بـرشـی بـتـنـی بـر اسـاس پـیـش­نـویـس مـبـحـث نـهـم

پـنـجـشـنـبـه

98/11/10

8:30 الی 13:00

و

14:30 الی 18:30

تـوجـه:

1- این دوره معادل یک سمینار جهت تمدید پروانه اشتغال قابل استفاده است.

2- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایید. فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که ثبت نام آنها انجام شده باشد.

3- محل تشکیل کلاس سـالـن آموزش سـازمـان واقـع در سـاخـتـمـان شـمـاره 2 می­باشد.

4- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس الزامی می­باشد.

5- حضور کامل در کلاس الزامی می­باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب