اطلاعیه کمیسیون رفاه (اعطای تسهیلات بانکی)

اطلاعیه کمیسیون رفاه (اعطای تسهیلات بانکی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه کمیسیون رفاه

پیرو مذاکرات صورت گرفته با بانک ایران زمین در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به اعضای سازمان و موافقت آن بانک با اعطای 20 فقره تسهیلات به صورت ماهیانه، اعضای متقاضی دریافت این تسهیلات می­توانند ضمن تکمیل فرم پیوست در دو نسخه (نسخه دوم رسید می­شود) آنرا تحویل امور رفاهی سازمان نمایند.

اولویت بندی اعطای تسهیلات به قید قرعه خواهد بود.

شرایط متقاضی:

1- نداشتن تسهیلات معوق و چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.

2- پرداخت حق عضویت تا پایان سال1398. (عدم پرداخت حق عضویت منجر به حذف تقاضا خواهد شد)آخرین مطالب