اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرو قرارداد بیمه تکمیل درمان به استحضار می رساند بیمه شدگان محترم جهت اطلاع از مبالغ تائید شده و در نوبت پرداخت می توانند به آدرس سایت بیمه میهن مراجعه نموده و طبق روال توضیح داده شده عمل نمایند.

بعد از مرحله استعلام خسارت درمان در صفحه ای که باز می شود شماره کامل بیمه نامه(98/3300/103/2766/2) و کد ملی بیمه شده را تایپ نمائید.

ضمنأ اعلام می گردد مهلت تحویل مدارک حداکثر 3 ماه می باشد.آخرین مطالب