اطلاعیه بسیار مهم و فوری

اطلاعیه بسیار مهم و فوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه بسیار مهم و فوری

به اطلاع اعضای سازمان می رساند پیرو ابلاغیه به شماره121006/100/02 مورخ 1398/08/21 مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، مبنی بر ملاک عمل بودن مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، از آنجا که وفق ماده 4 این مبحث ارائه کلیه خدمات طراحی باید منحصرأ توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی صورت گیرد، با اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان و براساس مصوبه هیأت مدیره، از ابتدای سال 1399، طرح هایی توسط سازمان پذیرفته می شوند که از طریق دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی تعهد یا تهیه شده باشند. لذا از همکارانی که برای اخذ مجوز دفتر طراحی اقدام ننموده اند یا اعتبار مجوز آنها منقضی شده است تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز یا تمدید آن اقدام نماید.آخرین مطالب