برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/26

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

اجـرای سـاخـتـمـان­هـای بـتـنـی

 

 

عمران و معماري

 

 

اجرا

 


پایه3به2     و   

پایه2به108:30


پـنـجـشـنـبـه

98/10/26

 

جـمـعـه

 

98/10/27

 

جـمـعـه

 

98/10/27

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب