اطلاعیه درج تبلیغات در سررسید سال 1399 سازمان

اطلاعیه درج تبلیغات در سررسید سال 1399 سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه کلیه اعضای محترم، در صورت تمایل به درج تبلیغات در چارچوب خدمات مهندسی در سررسید سال ۱۳۹۹، خواهشمند است تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ جهت اطلاع از شرایط به روابط عمومی سازمان، واقع در خیابان بحرالعلوم مراجعه نمایید.آخرین مطالب