برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/12

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

 

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ورود به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1


نـكـات اجـرايـي سـازه­ هـاي مـصـالـح بـنـايـي،ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك­كـاري و نـمـاسـازي

 

 عمران و معماری

 

 

 

اجرا

 

 

 

3

 

 

 8:30

 

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب