تعطیلی واحد مقررات ملی پنجشنبه 98/10/12

تعطیلی واحد مقررات ملی پنجشنبه 98/10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند واحد مقررات ملی در روز پنجشنبه 98/10/12 تعطیل می باشد./آخرین مطالب