سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/10/12

سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک  98/10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار " شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی "

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال در شـهـرسـتـان شـهـربـابـک برگزار مي­گردد.

 

ردیـف

عنوان سمینار

تاریخ سمینار

ساعت سمینار

محل برگزاري

1

شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

9 الي 13

شـهـربـابـک، خـيـابـان پـاسـداران، بـلـوار کـوثـر، دفـتـر نـمـايـنـدگـي شـهـربـابـک

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمينار خـيـابـان پـاسـداران، بـلـوار کـوثـر، دفـتـر نـمـايـنـدگـي شـهـربـابـک مي­باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب