دیدار اعضا کمیسیون مشورتی بانوان با سرکار خانم لری عضو محترم شورای شهر کرمان

دیدار اعضا کمیسیون مشورتی بانوان با سرکار خانم لری عضو محترم شورای شهر کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اعضاء کمیسیون مشورتی بانوان سازمان در دیدار با سرکار خانم لری، عضو محترم شورای شهر کرمان، به تبادل نظر در خصوص مسائل حوزه شهری پرداختند. در این جلسه، عضو محترم کمیسیون فرهنگی هنری شورای شهر ضمن خوشامدگویی به اعضاء کمیسیون، توضیحاتی در مورد کارهای انجام شده توسط شورا در حوزه فرهنگی، هنری ارائه کردند. سپس اعضاء کمیسیون به بیان مسائل مربوط به ساخت و ساز در حوزه ی شهری پرداختند و سوالات خود را در مورد پروژه های عمرانی مطرح و به راهکارهایی از جمله مشارکت سرمایه گذاران بومی و ارائه اطلاعات کافی در خصوص ماهیت طرح ها و اثر گذاری آنها بر سیما و منظر شهری اشاره نمودند. خانم لری ضمن استقبال از همکاری مهندسان، اظهار داشتند که بایستی از پتانسیل و نیروی فکری این جامعه توانمند در حل نمودن مسائل شهری استفاده نمود. در پایان ایشان ضمن ارزیابی مطالبه گری جامعه در جهت توسعه همه جانبه، ارتقای روحیه مطالبه گری در اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان را خواستار شدند.