اطلاعیه جلسه رئیس سازمان با اعضاء در خصوص مجریان ذیصلاح

اطلاعیه جلسه رئیس سازمان با اعضاء در خصوص مجریان ذیصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع می­رساند جلسه تبادل نظر رئیس سازمان با مجریان ذیصلاح و سایر اعضاء، در رابطه با نحوه اقدام در ارائه خدمات اجرای ساختمان در روز یکشنبه، مورخ 1398/09/03 ساعت 17:00 در سالن آموزش ساختمان شماره دو سازمان، واقع در شهرک لاله برگزار می­گردد. لذا از اعضای محترم جهت بحث و تبادل نظر در این خصوص دعوت به عمل می­آید.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان 

 

 

 

 

 آخرین مطالب