انتخابات هیئت رئیسه سازمان

انتخابات هیئت رئیسه سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مجدد مهندس علیرضا گلستانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان و به دنبال برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال دوم از دوره هشتم هیأت مدیره سازمان، اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

- مهندس علیرضا گلستانی به عنوان رئیس سازمان.

-مهندس سید علی مرتضوی به عنوان نائب رئیس اول.

-مهندس غلامرضا مهدوی میمند به عنوان نائب رئیس دوم.

-دکتر علیرضا اوحدی به عنوان دبیر.

ضمناً هیأت رئیسه مجدداً آقای مهندس علیرضا قزوینی پوراکبری را به عنوان خزانه ­دار پیشنهاد نمود که مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.آخرین مطالب