سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/21

سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

کمیته آموزش سازمان با همکاری کمیسیون مشورتی بانوان برگزار می­نماید:

 

سـمـیـنـار 

"نـکـات حـائـز اهـمـیـت در نـظـارت و طـراحـی مـعـمـاری بـا تـأکـیـد بـر تـخـلـفـات انـتـظـامـی"

"ويـژه مـهـنـدسـيـن مـعـمـاری"

" بـا امـتـیـاز تـمـدیـد پـروانـه اشـتـغـال"

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

نـکـات حـائـز اهـمـیـت در نـظـارت و طـراحـی مـعـمـاری بـا تـأکـیـد بـر تـخـلـفـات انـتـظـامـی

سـه­ شـنـبـه

98/08/21

15 الي 19

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مـي بـاشـد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب